SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA SEKOLAH SEKOLAH KURANG MURID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA SEKOLAH SEKOLAH KURANG MURID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS


DOKUMEN SEBUT HARGA
PERINGATAN:
1. Penyebutharga-penyebutharga dikehendaki membaca dan memahami keseluruhan butir-butir Dokumen Sebut Harga sebelum mengemukakan tawaran di dalam sistem e-Perolehan.
2. Dokumen Sebut Harga ini hendaklah dibaca bersekali dengan Format Perjanjian Piawai Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4.3) yang boleh didapati di laman web rasmi Perbendaharaan Malaysia (www.treasury.gov.my).
3. Dokumen Perjanjian Piawai Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (PK 4.3) adalah untuk tujuan rujukan dan makluman awal kepada syarikat. Dokumen Kontrak rasmi akan dikemukakan kepada petender yang berjaya.
4. Kerajaan tidak melantik mana-mana individu atau syarikat yang bertindak sebagai orang ketiga di dalam tender dan/ atau perjanjian ini. Sekiranya Petender mempunyai sebarang permasalahan berkaitan tender dan/ atau perjanjian ini hendaklah dirujuk terus kepada pihak Kerajaan.
5. Keputusan Sebut Harga adalah MUKTAMAD dan sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.

 

IKLAN SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA SEKOLAH SEKOLAH KURANG MURID JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS