STRUKTUR ORGANISASI

 

1. SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Unit Matematik

Unit Sains

Unit Teknik & Vokasional

Unit Bahasa

Unit Kajian Kemanusiaan

 

2. SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN

Unit Pentadbiran Am

Unit Perjawatan dan Perkhidmatan

Unit Kewangan

Unit Naik Pangkat

Unit Akaun

Unit Pembangunan

Unit Latihan dan Kemajuan Staf

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset

Unit Tatatertib

Unit Penilaian dan Kompetensi

Unit HRMIS

 

3. SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

Unit Pengurusan Sekolah Menengah

Unit Pengurusan PRA Sekolah / Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Unit Pengurusan Sekolah Rendah

Unit Perhubungan dan Pendaftaran

 

4. SEKTOR JAMINAN KUALITI

Unit Jaminan Kualiti

 

5. SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM

Unit Pengurusan Pendidikan Islam

Unit Pengurusan Dakwah & Kepimpinan

Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama

 

6. SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

Unit Hal Ehwal Murid

Unit Pendidikan Pencegahan Dadah

Unit Sukan

Unit Kokurikulum

Pusat Kokurikulum

 

7. SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Unit Penilaian dan Peperiksaan

 

8. SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

Unit Pengurusan Pendidikan Swasta

Unit Pengurusan Pendidikan Khas

 

9. SEKTOR PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT

Unit Pengurusan Maklumat

Unit Pengurusan Teknikal ICT

 

10. SEKTOR PSIKOLOGI DAN KAUNSELING