OBJEKTIF

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sentiasa berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaras dengan aspirasi dan Falsafah Pendidikan Negara. Untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menggariskan objektif-objektif seperti berikut :-

  • Mempertingkatkan kualiti dan prestasi pendidikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, keperluan insfrastruktur asas dan pembentukan serta perkembangan sahsiah yang murni;

  • Mempertingkatkan mutu pengurusan supaya cekap serta berkesan melalui pelbagai pendekatan prinsip pengurusan dan sesuai dengan iklim pendidikan di Negeri Perlis;

  • Membentuk sikap kecintaan kepada ilmu dan membaca sehingga menjadi budaya kepada guru dan murid;

  • Mempertingkatkan profesionalisme semua pegawai, pengetua, guru besar, guru penolong kanan, guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan anggota kumpulan pelaksana dalam bidang pengurusan, ilmu, kemahiran dan amalan;

  • Mempertingkatkan pemahaman dan penghayatan Islam dalam kalangan murid Islam dan mempertingkatkan perlakuan bermoral murid bukan Islam;

  • Menjalinkan perpaduan serta ikatan kasih mesra demi mempertingkatkan kerjasama antara jabatan, sekolah, murid-murid dan masyarakat seluruhnya.