URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PPP BAGI PENGISIAN JAWATAN PENOLONG PENGARAH GRED DG44 DI SEKTOR PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

 

Semua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah/Sekolah Menengah Kebangsaan Agama/SABK Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah/SABK Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

 

URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PPP BAGI PENGISIAN JAWATAN PENOLONG PENGARAH GRED DG44 DI SEKTOR PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

  

Unit Pengurusan Bakat

Sektor Sumber Manusia

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

MUAT TURUN;

1) SURAT DAN BORANG-BORANG URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PPP BAGI PENGISIAN JAWATAN PENOLONG PENGARAH GRED DG44 DI SEKTOR PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS