21 DIS 2017 : URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 (KUP), DG34 (KUP), DG38 (KUP), DG41 / DG42 DAN DG44 (KUP) BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU PENOLONG KANAN GRED DG32 TAHUN 2018

Semua Ketua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan / Puan,

URUSAN PENEMPATAN DAN PERTUKARAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG44 (KUP), DG48 (KUP) DAN DG52 (KUP) BAGI PENGISIAN JAWATAN GURU PENOLONG KANAN GRED DG48 DAN GURU KANAN GRED DG44 TAHUN 2018

  

UNIT NAIK PANGKAT

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

 

 

MUAT TURUN :

1. SURAT IKLAN

2. BORANG PERMOHONAN PK SEK. RENDAH

3. LAMPIRAN B - ISYTIHAR HARTA

4. LAMPIRAN C - KENYATAAN KETUA JABATAN

5. LAMPIRAN D - SURAT AKUAN PTPTN

6.LAMPIRAN T1 - TAPISAN KEUTUHAN