20 DIS 2017 : URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N19 KE GRED N22 BAGI TAHUN 2017 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan, 

URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N19 KE GRED N22 BAGI TAHUN

2017 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.

Sukacita dimaklumkan bahawa, Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan urusan pemangkuan Penyelia Asrama Gred N19 dan Gred N22 bagi tahun 2017. Urusan pemangkuan ini adalah untuk mengisi kekosongan jawatan kenaikan Pangkat Penyelia Asrama Gred N22 di Kementerian Pendidikan Malaysia yang memenuhi syarat-syarat umum dan khusus seperti yang telah ditetapkan.

2.   Semua borang permohonan yang telah lengkap diisi dalam Lampiran B dan senarai nama maklumat calon di Lampiran C hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sebelum atau pada 26 Disember 2017 (Selasa) berserta dokumen-dokumen yang telah disahkan.

 

SEKIAN, TERIMA KASIH.

 

UNIT NAIK PANGKAT

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS

 

MUAT TURUN :

1. SURAT IRINGAN

2. IKLAN

3. LAMPIRAN B

4. LAMPIRAN C

5. LAMPIRAN D

6. LAMPIRAN G

7. LAMPIRAN T1