21 MAC 2018 : URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DG38 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2018 DI KPM

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

URUSAN PEMANGKUAN GURU BESAR CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DG38 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2018 DI KPM

 

Muat Turun :

1) SURAT IRINGAN

2) SURAT SIARAN

3) BORANG BPGBC 2018

4) LAMPIRAN B

5) LAMPIRAN C

6) LAMPIRAN T 1

7) SENARAI SEMAK 

 

Unit Naik Pangkat

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis