URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KPM BAGI JANUARI HINGGA JUN 2020

Semua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah/Sekolah Menengah Kebangsaan Agama/SABK Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah/SABK Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

 

URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG32 HINGGA GRED DG54 DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) DI KPM BAGI JANUARI HINGGA JUN 2020

 

Muat Turun :

1) SURAT IRINGAN

2) MANUAL PENGGUNA SISTEM ePANGKAT (Modul Pemohon)

3) MANUAL PENGGUNA SISTEM ePANGKAT (Modul PGB dan Ketua Bahagian)

 

 

Unit Pengurusan Bakat

Sektor Sumber Manusia

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis