KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS A4 PELBAGAI WARNA KE JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS UNTUK TEMPOH 24 BULAN MULAI 1 JANUARI 2020 SEHINGGA 31 DISEMBER 2021