KENYATAAN TAWARAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN ICT TERMASUK KOMPUTER, KOMPUTER RIBA, PERKAKASAN KOMPUTER, MESIN PENCETAK DAN LAIN-LAIN DI BAWAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERLIS