4 SEPTEMBER 2018 : INSTRUMEN PEMANTAUAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MEMBEKAL MAKANAN BERMASAK DAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN

MUAT TURUN :

1) Instrumen Pemantauan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan

 2) Instrumen Pemantauan Membekal Makanan Bermasak

 3) Instrumen Pemantauan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

 

 

 

Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis