6 NOVEMBER 2018 : PENGURUSAN ASET DAN STOR : BORANG-BORANG DAN KLASIFIKASI

Semua Ketua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

PENGURUSAN ASET DAN STOR : BORANG-BORANG DAN KLASIFIKASI

 

Muat Turun :  

1) PENGURUSAN ASET KLASIFIKASI BORANG

2) LAMPIRAN A CADANGAN PEMBELIAN HARTA MODAL

3) LAMPIRAN B BORANG BANCIAN PERABOT DAN ASRAMA

4) LAMPIRAN C BORANG PERMOHONAN PELANTIKAN PEGAWAI

5) LAMPIRAN D BORANG DAFTAR PERALATAN PERSENDIRIAN

6) LAMPIRAN E PENERIMAAN HADIAH

 

Sekian terima kasih.

 

 

Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis