26 FEB 2018 : URUSAN KENAIKAN PANGKAT KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBK2) BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) TAHUN 2018

Semua Ketua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

 

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.    Bersama-sama ini disertakan sesalinan surat siaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.BPSM.S.500-3/12/27 Jilid 5 (1) bertarikh 6 Februari 2018 yang jelas menerangkan maksud untuk makluman dan perhatian pihak tuan/puan.

3.    Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai.

 

Sekian terima kasih.

 

Unit Naik Pangkat

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

 

Muat turun :

1) Surat Siaran

2) Surat Iringan

3) Borang Permohonan