22 MAC 2019 : URUSAN CICIR PERMOHONAN UNTUK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT PERKHIDMATAN BERKAITAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA ONE-OFF DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

Semua Ketua Sektor

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Semua Pengetua

Sekolah Menengah Negeri Perlis

 

Semua Guru Besar

Sekolah Rendah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

URUSAN CICIR PERMOHONAN UNTUK MENGEMUKAKAN MAKLUMAT PERKHIDMATAN BERKAITAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA ONE-OFF DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BAGI JAWATAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11 KE GRED H14, PEMBANTU AWAM GRED H11 KE GRED H14 DAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 KE GRED N14

 

Muat Turun :

1) SURAT IRINGAN

2) SURAT IKLAN ONE-OFF 2018

3) LAMPIRAN A

4) LAMPIRAN C - SURAT AKUAN PTPTN

5) LAMPIRAN D - KENYATAAN KETUA JABATAN

6) LAMPIRAN E - ISYTIHAR HARTA

7) LAMPIRAN T1 - TAPISAN KEUTUHAN

 

 

Unit Naik Pangkat

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis