13 FEB 2018 : URUSAN PEMANGKUAN PENGETUA CEMERLANG PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) GRED DG54 SECARA KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) TAHUN 2018 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Semua Pengetua

Sekolah Menengah Negeri Perlis

 

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.    Bersama-sama ini disertakan sesalinan surat siaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia KPM 500-1/1/5 Jld 2 (7) bertarikh 5 Februari 2018 yang jelas menerangkan maksud untuk makluman dan perhatian pihak tuan/puan.

3.    Kerjasama daripada pihak tuan/puan amatlah dihargai.

 

Sekian terima kasih.

 

Unit Naik Pangkat

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

 

Muat Turun :

1) Surat

2) Borang Permohonan

3) Lampiran B

4) Lampiran C

5) Lampiran T1

6) Senarai Semak