12 JULAI 2018 : PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT DAN PENULISAN MINIT MESYUARAT BERDASARKAN ARAHAN PENTADBIRAN KETUA PENGARAH MAMPU BILANGAN 6 TAHUN 2014