Sila gunakan Internet Explorer 7, 8, 9, 10 bagi mengelakkan sebarang gangguan semasa melayari capaian dibawah.

Notis** Jangan melayari capaian dibawah ini menggunakan Mozilla, Crome, Opera.

 Internet  URL Link
Penggunaan Makmal Komputer http://219.95.10.21/MaklumatMurid/Forms/SisLogv2.aspx
Aplikasi EG  
HRMIS  http://www.eghrmis.gov.my/
ePerolehan  https://www.eperolehan.com.my/
 Internal  
Sispep http://10.5.44.21/jpnps/login.aspx
Soal Selidik Sarana Sekolah http://219.95.10.21/JPNPs/SoalSelidik/Data.aspx
ESPKB Perlis https://perlis/espkb/mainscreen.jsp
eTerimaan http://egag.anm.gov.my/eterimaan.html
Lain-Lain Aplikasi  
e-Gtukar  http://apps.moe.gov.my/epgo/
eTukar Bukan Guru  http://apps.moe.gov.my/etukar/
eGaji  http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php
EMIS  http://emisonline.moe.gov.my/
Sistem Pertukaran Murid  http://219.95.10.21/MaklumatMurid/Greeny/index.html
ePenyata Gaji  http://epenyatagaji-laporan.anm.gov.my/Layouts/Login/Login.aspx