Semua Pengetua

Sekolah-sekolah Menengah Negeri Perlis

Semua Guru Besar

Sekolah-sekolah Rendah Negeri Perlis


SURAT PEKELILING IKHTISAS TERKINI, DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (DSKP) DAN BAHAN SOKONGAN BAGI PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (SEMAKAN), KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN) & KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM)

Berikut adalah dokumen dan bahan sokongan bagi pelaksanaan KSPK (Semakan), KSSR (Semakan) dan KSSM mulai tahun 2017. Sila muat turun melalui pautan berikut:

1. Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan)
2. Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM)
3. Bahan Sokongan Prasekolah KSPK (Semakan)
4. Bahan Sokongan Bagi KSSR (Semakan) dan KSSM
5. Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Terkini (Muat turun di ruangan "Attachments")

Sekian.
b.p. Ketua Sektor Pengurusan Akademik

Attachments:
SPI KSPK SEMAKAN 2017.pdf [ ] 1014 kB
SPI KSSM LATEST.pdf [ ] 59536 kB
SPI KSSR (Semakan) LATEST.pdf [ ] 42769 kB